บุญ บาป?

posted on 18 Oct 2009 19:34 by clockrun

 

หลังจากที่คราวก่อน ผมเคยตั้งประเด็นไปว่า

ขับรถชนคนตายเพราะความประมาท บาปหรือไม่?

 

หลายท่านบอกไม่บาป เพราะไม่ได้เจตนา

 

บุญ บาป ดูที่เจตนาเป็นหลัก นี่คือสิ่งที่เพื่อนพี่น้องส่วนมากเชื่อครับ

 

แต่โดยส่วนตัว ผมว่ามันไม่ได้มีแค่นั้น..

ผมคิดว่า บุญบาป ไม่ได้ดูที่เจตนาเป็นหลักแต่เพีัยงอย่างเดียว..

 

ผมเลยสอบถามคนรู้จัก ที่เขาศึกษาพระไตรปิฏกจริงจัง

 

เขาบอกว่า การที่จะดูว่าเป็นบุญ,บาปหรือไม่นั้น มันขึ้นอยู่กับ 4 อย่าง

1. คิดที่จะกระทำ

2. ลงมือกระทำ

3. การกระทำนั้นสำเร็จ

4. การกระทำที่สำเร็จนั้น ได้ส่งผลกระทบขึ้นแล้ว

 

หมายความว่า บุญหรือบาปนั้น จะเกิดจากอะไรก็ได้ ที่อยู่ในขั้นตอนเหล่านี้

ถ้ามันครบทั้ง 4 ข้อ.. ก็จะบุญมาก หรือบาปมาก

 

แต่บุญ,บาปนั้น ไม่จำเป็นต้องครบทั้ง 4 ข้อก็ได้

 

เช่น ไม่ได้คิด(ไม่เจตนา)  แต่ลงมืิอกระทำ การกระทำนั้นสำเร็จ และ การกระทำที่สำเร็จนั้น

      ได้ส่งผลกระทบขึ้นแล้ว... ยังไงก็สร้างบุญหรือบาปแน